OM

Erfaring / Udvikling

1964
Født i Nordjylland med arvelig bindevævssygdom (E.D.S.) Ehlers Danloss, denne skabte meget forvirring som hos mange andre fejldiagnosticerede, indtil korrekt diagnose stilles i 2003.

Livet igennem plaget af alvorlige immunforsvarsproblemer

Født som kunstner af hjertet
- elsker kreativitet
Skolegang og opvækst præget af alkoholmisbrug og mobning
Rejser som ung rigtig meget i udlandet.


1991
Rygoperation Ålborg Sygehus
-udfald; en alvorlig,sjælden rygmarvsskade med bla ubeskrivelig smertekaos, lammelser, m.m.
Begynder straks at arbejde i smerte/stress håndtering pga den akut påførte skade. I løbet af kort tid; multidiagnose patient.
Gennemgår "sundhedsvæsnets tilbud"

Men opgives at afhjælpe.1993
Tilkendes invalidepension.


Fra 2000 til 2006
Tiltagende syg - nu ca 9 alvorlige diagnoser + dem man opgiver at udrede for pga de massive problemstillinger.
Opgivet af afhjælpe det smerte og symptomkaos fra de mange diagnoser

2006 - 2010
DMSO behandling hver 6. uge eksperimenterende,
urologisk afd OUH,sengeliggende.
Ofte plejekrævende de år.

2010
HBO - TRYKKAMMER BEHANDLING
Århus universitets hospital

Utrolig virkning, stor ændring i næsten samtlige diagnoser og symptom billedet helt ukendeligt - men sendes hjem uden at kunne få mere behandling


International fundraising for at skaffe midler til udstyr til hjemmebrug - begynder at anvende udstyret /Trykkammer og oxygen ) i


2011
bruger udstyret hver dag - behandlingsplan igangsættes af udenlandske proffesor i Hyperbaric Medicin; Philip James og hans partner Petra Kliempt
Står selv for ansvaret for behandling og genoptræning

2010 - 2013

UDVIKLER SMERTE STRESS BEHANDLING 2012 - 2019 Forbereder Institut for Innovativ Medicin
Ny oxygenmaske designes,
produktion + nyt koncept forberedes.

Uddannelser
ARBEJDE
/KURSER

FOLKESKOLEN

Bjerget Efterskole,Thy

DYREBRUGER - ÅLBORG ZOO, CIRKUS, TRÆNEDE SERVICE DYR FØR DE VAR "IN" - DYREVÆRNSARBEJDE

UDGÅET FRA "SKOLEN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN"
Lindholm 1988 -1991

1990 -1991 SELVSTÆNDIG

2015 HYPERBARIC OPERATOR
2015 hyperbaric tecnician
2015 OXYGEN ADMINISTRATOR PROVIDER

2015 MASTER HBO

2016 MBA Effektiv Lederkursus

2018; Kursus;
"Developing New Habits - Eliminating And Changing Old Habits"

2018; Kursus;
Neuroplasticity: Neuroscience Synthesis To Rewire Your Brain

2018; Art Therapy Life Coach

2018; "NLP Practitioner Certificate Course (Beginner to Advanced)"

2018; "NLP Master Practitioner Certificate (Advanced to Expert)"

2019; "Breathing Essentials: Breathing Pattern Disorders"

"breathing : improve your health with Nosebreathing"

2020;Breathing Essentials: Foundation Form Function of the Core

lANCERING AF KOMBI TEKNIKKEN
HOLDNING- AFSPÆNDING ÅNDEDRÆT
2020

“Mit liv har været belastet af lidelse bla extreme smerter fra rygmarvsskade

Har bla udviklet håndteringsprogrammer.

Disse lanceres nu i et ydmygt håb at de må kunne hjælpe andre også”   

Kærlig hilsen  

Rise, Nyborg 1. februar 2020