KOMBI Teknikken -bevidst åndedræt – Online kursus

BOOK  behandling online og i klinik HER;     https://www.ifim.online/book-behandling-online 

Tilmeld dig KOMBIens eget nyhedsbrev !

 .KOMBI freebie forside

Navn:
E-mail:

Jeg får af og til det fornuftige og logiske spørgsmål; 

“Hvorfor skal jeg gøre noget bevidst ved mit åndedræt – jeg gør det jo pr automatik i forvejen? Og ja det gør du heldigvis 😉 

Men sagen er, du er superfølsom overfor dine omgivelser og  det første der reagerer er dit nervesystem. 

Og dit åndedræt og dit nervesystem hænger tæt og uløseligt sammen. 

Prøv lige at tænke over hvordan du reagerer når du er trist, ked af det, ængstelig, utryg eller usikker ?  

Prøv at være opmærksom på dit åndedræt i forskellige situationer, det er lettest at observere når der sker pludselige ændringer i din stemning, eks når du får en nyhed der i dette tilfælde gør dig eks ked af det- og se om ikke det bliver lidt “mindre” i omfang. 

Altså du trækker mindre luft ind når  du får en knude i maven/ knugende fornemmelse på forsiden af kroppen som faktisk ikke føles godt og du glemmer at mærke resten af kroppen. Du bliver lidt spændt i kroppen og hvis du er i den stemning – eller grundtone i kroppen hele dagen så er dit åndedræt tilsvarende begrænset hele dagen !  Og der udvikles nemt en kædereaktion.

Og du kan udvikle et kronisk overfladisk åndedræt – hvilket er langt mere almindeligt end du tror ! 

 Alene derfor er det rigtig sundt at få gabt, strakt sig, trukket vejret DYBT – gerne helt bevidst så du fortælle dit nervesystem at du er i kontrol og at der ikke er fare på færde – for når du trækker vejret dybt og balanceret så får du skabt en kontakt til dit nervesystem som skaber ro i kroppen ! 

              Prøv det af og mærk forskellen !

Et åndedræt du styrer er et åndedrag hvor du trækker vejret ind af næsen og puster langsomt ud via munden. 

Din udånding skal gerne være længere end din indånding – hermed får du nemlig en god aktiv kontakt til bla din vagus nerve, der er en dør ind til dit nervesystem og dermed til kroppens eget system til at bekæmpe stres og de negative virkninger heraf! 

                   Prøv – og mærk forskellen !

 For modsat er det når du er glad så trækker du automatisk vejret langt dybere ned i maven, dit ansigtsudtryk åbner sig i smil eller latter, din brystkasse er åben og fri med masser af plads til meget luft. Energien flyder frit.

 

 

“KOMBI`en” er et innovativt, superhurtigt lille program der kan give dig indsigt i dit åndedræt og hvordan du kan opnå større udholdenhed, ro, overskud, energi o.m.m.   Det kan bruges i en akut stresset situation og som et forebyggende redskab til at bevare din ligevægt i en travl hverdag! 

Uanset om du er rask og aldrig har haft en sygedag eller om du lider af smerter og er handicappet og syg, fysisk eller psykisk, så vil lidt fokus på dit åndedræt som den energikilde det er, måske være interessant og givtigt.
Kombiens elementer - Holdning

For at vise de problemstillinger der kan være i forbindelse med holdning bedst muligt kan du her se noget grafik, lidt forsimplet men det giver et godt indblik. 

Blot et par timer  foran en pc skærm hver dag kan nemt resultere i at ens hoved og forside ryger forover i rund-skuldre-stilen og være årsag til ømme muskler, hovedpine og træthed i hele kroppen.

Nogle få kommentar til god holdning.

Hovedet er lige over bækkenet, skuldrene er trukket tilbage.

Skuldre og ryg udgør en harmonisk kurve. Skulderbladene  ligger fladt og giver dermed mere plads i brystkassen til det dybe åndedræt. 

Lænderyggen danner en blød bue. 

Forsiden – brystkassen er åben og fri, ribbene er fri, maven er afslappet, forsiden lang. 

Bækkenbunden er placeret over fødderne – ikke over anklen men foden og er afslappet og bærer kropsvægten fordelt over hele foden, ikke anspændt på hæl eller tæer.

En afspændt og afslappet krop der hviler i en god jordforbindelse – foden er bred og dermed er der en god kontakt til underlaget.

Nogle få kommentar til en anstrengt holdning. 

Bagsiden af nakke og hals  er stram og har trukket skelettet ud af balance og kæbe og hoved ryger fremad.

Skuldrene runder fremover og indad. Bækkenbunden er anspændt, nedre ryg skubber mave og bækkenbund frem. Den dårlige bækkenbunds stilling får bagsiden af låret til at spænde op.

En anspændt krop der bruger meget energi til at holde sammen fordi den grundlæggende balance i skelettet ikke er i orden. Balancepunktet kommer ofte til at ligge helt ude på hælen. Den tippede balance helt tilbage på hælen får foden til at spænde op og dermed mærkes hele fodsålen ikke og jordforbindelsen / din grounding bliver mangelfuld hvilket giver en usikker kropsfornemmelse. 

 

Kombiens elementer - afspænding

Fokus her er dels de fejlspændinger vi kommer til at gøre når skelettet er ude af balance , altså når holdningen er dårlig/ sammenfalden. Og dels på at være bevidst om de mønstre vi alle har.

 

Kombiens elementer - åndedræt

Åndedrættet er livsvigtigt. Det forsyner os med energi til at opretholde livet OG formå at have et funktionsniveau og en god livskvalitet.

Men af mange forskellige årsager ender mange med et overfladisk åndedræt; nervøsitet, mindreværds følelse, ængstelse, stress, “lidt bagefter” følelsen og selvfølgelig også andre dybereliggende årsager kan være årsag til at åndedrættet bliver overfladisk og ligger mest i toppen af brystkassen. Det er dårligt hvis der er en stivnethed i ens vejrtrækningsmønster. Altså en dårlig vane eller en kronisk fastspændthed. 

 

Det dybe åndedræt.

Vi er derfor interesseret i at få udviklet det helt dybe åndedræt. Derfor skal vi snakke om de muskler der hovedsageligt er ansvarlige for det, nemlig “Mellemgulvet” eller diafragma og de omkringliggende muskler, hvis vigtigste  funktion er at sammen trække og udvide din brystkasse under åndedrættet. Ved bevægelserne der sker ved et åndedræt, masserer den faktisk de organer der ligger op af den. Det beroliger og afstresser.

 

Når du (uanset årsag) trækker vejret overfladisk over længere tid kan der opstå nogle af følgende symptomer; 

 Svimmelhed, usikkerhed, angst for at miste balancen, følelsen af at skulle besvime eller have svært ved at få luft nok til selv de simpleste aktiviteter.  Og følelsen af at mangle en ”grounding” (jordforbindelse!) Tværtimod kan du meget nemt væltes. Både fysisk og mentalt!  Du kan have smerter i muskler, følelsen af hjælpeløshed, hjertebanken og hovedpine m.m.

– Du kan miste evnen til fordybelse, forglemmelse og det at beskæftige dig med ting der giver dig energi og glæde.

– Begejstringen, gnisten forsvinder! 

-Og du er helt uden at opdage det faldet sammen på forsiden.  

Altså din holdning er blevet væsentlig/kronisk påvirket og dit åndedræt bliver begrænset – du begyndedr at mangle energi.

 

Når du trækker vejret dybt forkert …hov…kan jeg det?.Tænker du måske og svaret  er absolut JA ! 
For at et åndedræt skal fungere godt, altså være balanceret. Dvs  det er vigtigt du har fokus på at ånde ud i nogenlunde samme rytme og styrke som indåndingen !  Og rent faktisk er det netop i de stressede situationer at din udånding gerne skal være længere end din indånding. Og at få tømt lungerne igen inden næste indånding. 

 

Mærk hvordan ….

Gør det i en rolig stund.  Især hvis du ikke er vant til det, så sæt dig et sted hvor du befinder dig godt og er uforstyrret

kombien korrekt håndstilling

 Sid gerne på en stol så du ikke skal bruge energi og opmærksomhed på at holde balancen stående. Sænk skuldrene.  Læg en hånd på din mave og den anden på din brystkasse. På den måde har du den bedste fornemmelse af hvad der sker i din krop. Hvis du er stresset og mangler ilt vil et åndedræt der foregår korrekt vil simpelthen udløse glæde og du vil føle en nærhed og varme. Jo mere anspændt jo større reaktion i form af afslapning. Træk vejret roligt ind via næsen og følg den ned i maven  – helt ned. Og slip så ganske langsomt og pust ud igen af munden. Og tøm lungerne helt inden næste indånding.

elijah-hiett-umfpFoKxIVg-unsplash

 

 

Nogle af de gode virkninger af det dybe åndedræt (for mange til at nævne alle her)

-Sænker stress og dæmper de skadelige virkninger af stresshormoner.

– Større udholdenhed under belastning, træning m.m.

-Sænker din puls og blodtryk.

-Masserer dine indre organer, beroliger, hjælper  med til at bevare dine lungers elasticitet.

-Sænker dit åndedræts tempo så du udnytter energien bedre. 

-Øger kropsbevidsthed og nærvær.

-Hjælper ved smerter, akutte og kroniske.

-styrker din krops generelle muskelstyrke.

– Styrker dit immunforsvar.

– Giver ro, indre styrke, 

– Kan give en følelse af at have indflydelse, selv i situationer hvor du står magtesløs overfor ting du måske ikke har indflydelse på – korrekt udført  vil det at du kan tage styring og forbedre din indre tilstand være opbyggende.

– Og mange mange andre gode virkninger..især ved jævnlig praksis vil du kunne mærke ændringer……

Hvorfor visualisering, N.L.P. m.m.?

Hvad er N.L.P ? 

Det står (hurtig forklaret) for; Neuro-linguistic programming. Neuro handler om dit nervesystem – altså det du opfatter og  erfarer!

Linguistic – er sprog, altså sproglig udtryk og sammenhæng i det oplevede – og programming betyder programmering; den måde vi anvender vores oplevelser som ligger i vores krop og sprog.

– så igen (ganske kort) kan siges;

Du kan tage en erfaring op til analyse og lægge en plan med bedre udfald eller resultat end du før har erfaret. Dvs din Kombi kan blive et yderst effektfuldt redskab! Hvis du eksempelvis er nervøs før eksamen, hvis du har erfaring med at føle dig underlegen i visse situationer, hvis du har erfaring med at have svært ved at gennemføre anstrengende opgaver – da kan Kombi Teknikken måske også blive DIN hjælper ved at du analyserer den erfaring du har og gerne vil lave om, ændre til en bedre oplevelse i fremtiden ved at planlægge en ny måde at gøre det på. Måske lægge pauser ind, ændre den måde du går til situationen på, eller andet…..

Det der ofte sker når vi bliver stressede i en situation er at vi vælger “den letteste vej” -ofte den på autopiloten…  ikke at mærke vores egne behov men lukker af overfor de behov vi føler. Måske  fordi vi føler os underlegne ved evt at vise behov for noget, eller vi vil helst tage mere hensyn til andre – eller har en misforstået hensynsfølelse.

Hvis du erfarer hvor stor  forskel  kropsbevidsthed gør for at kunne finde energi “undervejs” i bla et tilfredsstillende åndedræt vil det hjælpe dig meget at gøre brug af små pauser undervejs- og du behøver ikke specielt udstyr, tøj, musik eller andet.

 

Hvorfor visualisere ? 

Visualisering ved man er utrolig vigtig for at levendegøre tanker, ord, følelser  og hensigter (eksempelvis målsætninger) !

Det er også velkendt at jo mere vi anvender flere hjernecentre af gangen jo mere effekt er der bag ens arbejde. Derfor arbejder vi i Kombien både med bla ord og farver mens du arbejder fysisk med dit åndedræt.

Hvis det er helt nyt for dig skal du bestemt ikke blive afskrækket – i den grundlæggende Kombi er er kun ganske få “billeder” – men Kombien er oplagt til langt mere brug af visualisering.  Men altså ikke et krav  at du skal have erfaring med det!

 
Hvem kan anvende Kombien ?

Vi mennesker har jo generelt en dejlig inspirerende forskellighed. Derfor kan det være svært at forudse hvordan hver enkelt vil reagere på eks et program som Kombien. En ting er sikkert  jo bedre du er bekendt med;

1-  Dels dine egne reaktioner, altså jo bedre du giver dig selv tid til at lære dig selv at kende jo lettere vil du have ved at gøre brug af Kombien og anvende den.  

2 – Desuden tager vi indlæring en skridt af gangen – ligesom eksempelvis en meget hurtig dans, den præsenteres og indlæres jo også i gå-tempo, skridt for skridt. Og selv om du så den første gang du står på dansegulvet, lyset tændes og du føler dig måske lidt paralyseret som en kanin i stærk lys så har dine fødder lært trinene og efter de første sekunder er du i hvirvlende fart på vej rundt i dansen. Og så kommer erfaringen også hurtigt.

3 -Du behøver ikke have kendskab til  eks anatomi m.m. på forhånd. Det vigtigste er at du har lyst til at lære dig selv at kende og hvis du ikke er vant til at arbejde med kropsbevidsthed – at du  har lysten til det.. så kommer resten af sig selv!

4 – Er kendskab til visualisering på forhånd et krav  m.m. ?  NEJ – det vi skal arbejde med er så enkelt og simpelt at det får du hurtig lært.

 Virkning af Kombien

Hvis du arbejder med dit åndedræt, din holdning og afspænding kender du de gode virkninger.

Optimeret, som her i Kombi`en  vil du kunne opleve en større effekt, mere nærvær, kropsbevidsthed, ro, energi, og meget mere.

Men ud over det kan du finde nogle redskaber ved Kombien du kan finpudse over tid.

Hvis du anvender Kombien vil du kunne forvente at erfare du kan hjælpe dig selv i svære situationer hvor du måske før plejer at føle dig udfordret og hjælpeløs, her nævnt nogle få eksempler; 

 

 

Vend den giftige, indre dialog.

Hvis du er en af de mange der får en giftig indre dialog (kan være en virkelig negativ, fjendsk, hadefuld samtale med dig selv hvor du stresser meget) ved stress og andre belastende situationer kan du  med fordel bruge  Kombien forebyggende og planlægge en anden handlemåde end den du er vant til at vælge. 

 

Kroppen husker den for dig.

Du kan også, som Pigen pludselig  til sin egen overraskelse, erfare at den dukker op som en velkendt tryghed der er integreret i din krop og hjerne og jo flere gange du gennemgår svære situationer med positivt udfald jo større selvtillid får du. Og jo hurtigere dukker metoden op.

 

 

Flere muligheder – færre begrænsninger.

Er du eksempelvis  udfordret på ting som eks dem Pigen (fysisk sygdom -bla astma og flere psykiske lidelser) er, ja da har du pludselig mange muligheder for mere frihed og langt færre begrænsninger hvis du bevidst anvender Kombien som et redskab du bruger på forhånd.

 

Robusthed og udholdenhed

Du vil også kunne opbygge dig selv og i stedet for at presse dig selv urimeligt og ubarmhjertigt hårdt kan sætte nye mål og opnå langt mere ved at træne din udholdendehed og robusthed. Både psykisk og fysisk.

 

 

Virker via kroppens egne funktioner, optimeret i Kombi`en 

Som nævnt er det kroppens indbyggede funktioner du via Kombien optimerer.

– via det dybe åndedræt får du ilten ned i det dybe af lungerne, dels er der mere volume og dermed plads til mere luft – dermed får du ilten hurtigere transporteret rundt i kroppen.  Og da du jo er bevidst har du kontakt til hele kroppen lynhurtigt, du grounder  hurtigt,  du har styringen over dine reaktioner og er dermed lynhurtigt i en helt anden tilstand! 

I løbet af få sekunder. Fra usikkerhed og måske stress hormoner til glæde, sikkerhed og kropsbevidsthed. 

 

Betyder det at KOMBIen er et quickfix for stress eller smertefulde tilstande? NEJ, bestemt ikke men det kan blive et godt redskab i værtøjskassen. 

Det er systemer du i forvejen kender men via Kombien sætter i spil på en forstærket måde – du har ikke behov for fancy udstyr men forstærker dit indre billede via visualisering og følelsen af din indre ro der hvor du arbejder med Kombien og det fremkalder du i en stresset situation.

 

Hvad kan jeg forvente / opleve  ved daglig brug ?

Når du arbejder bevidst med dit åndedræt bare 15- 20 min hver dag (gerne mere) og dermed træner dine åndedrætsmuskler  vil du erfare at dine lunger bliver stærkere, du bliver mere udholdende, dine lunger bliver mere smidige, du aktiverer din vagusnerve. 

 

 

Kommer det af sig selv ? 

Nej ! Desværre ! Som alt andet der kræver en ændring i menneskelig adfærd  kræver det her en indsats. Lidt tid din krop vil elske dig for at ødsle over dig selv. 

– Om lige den her ro  skal siges – den er stærkt afhængigheds -skabende!

 

KOMBI

Hvad er baggrunden for Kombien?

Kombi´en er udviklet af en multidiagnosepatient, bla pa en katastrofal rygoperation i 1991. Lille prolaps, påførte  sjælden rygmarvsskade med et extremt smerte og symptom kaos.   Nerveforsyning ødelagt og  mange diagnoser kort tid efter!

Ud af den desperate erkendelse at intet og ingen kunne hjælpe kom den tvungne opgave; at finde metoder inde i kroppen der kunne skaffe afledning, afstresning – og dette kunne kun komme fra mig selv.   Tankerne var det sidste der var tilbage. 

Jeg fandt at ved at kombinere farver, ord, rytmer, og planlægning havde tankerne en langt større virkning end hvis jeg blot tænkte i ord alene ! Jeg kunne planlægge og følge min plan så jeg blev bedre til at gennemføre nødvendige praktiske opgaver uden de helt store sammenbrud.

  Når et menneske presses hårdt nok ud over kanten udvikles der en exceptionel overlevelsestrang, desperation og tilpasningsevne og i alt dette kaos skabes af og til noget der viser sig at være brugbart.

Tankegangen blev senere identificeret som NLP, en yderst effektiv resource tænkning. Det er disse tanker kombi teknikken bygger på.

 Er ofte blevet opfordret til at skrive en bog om mine teknikker da professionelle så en gavnlig virkning hvor de selv stod hjælpeløse.

Jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe, men ikke i bogform men via et program idet det giver langt bedre muligheder for kontakt og personligt engagement med brugerne.

 

Kombien blev til i kærlighed til livet og er nu udarbejdet og lanceret i håbet om det vil kunne hjælpe andre OG at denne  hyldest til livsglæden skinner igennem.

Se mere på “om” siden.

Har siden 2010 været yderligere interesseret i åndedrættet idet jeg startede med trykkammerbehandling, og i den forbindelse har haft utallige samtaler med rigtig, rigtig mange mennesker om bla deres åndedræt  og jeg har løbende uddannet mig på området.

 

13

moduler

14

Videoer

videoer

mellem 5 og 18 min

2 timer

varighed

dansk

sprog

kombi onlinebehandlingpng

Hvad indeholder onlinekurset ?

Her er der først et velkomstbrev fra udvikleren af KOMBIen 😉 

Så lidt generelt om kursusplatform m.m. og så til sidst en disclaimer som handler om hvad KOMBIen er  – og hvad den ikke er !

Ud over KOMBIens grundelementer der  er stående, siddende, liggende og i bevægelse og N.L.P. får du en masse ekstra  viden der gør at din KOMBI bliver så optimal og så effektiv som mulig. Dette modul gr dig nogle tips på forhånd 

Mini faktaboks  om åndedrættet, kroppens anatomi,  m.m. som  hver for sig  er store  emner.

Her får du udvalgt fakta så du er klædt på til at forstå det der gør dig i stand til at bruge KOMBIen med bedst mulig effekt.

Bla hvorfor det er vigtigt at trække vejret gennem næsen – hvorfor  det er så vigtigt at ånde ud gennem munden, og hvorfor det er vigtigt din udånding er langsom og kontrolleret… og hvorfor disse enkle virkemidler har så stor virkning, Her er mange små fakta-fif som sikekrt vil give dig mange ahaoplevelser ! 

Igen fakta der gør dig i stand til at forstå vigtigheden af dit åndedræt OG betydningen  og virkningen af at være bevidst om  det ! 

Din åndedrætsmuskel !

Igen udvalgt fakta der på en enkel måde gir dig et god indsigt i en spændende livsfunktion.

“Sticky” er det element der gør KOMBIen anderledes fra andre metoder og teknikker. 

En visualisering du har indprentet dig da du havde det allerbedst  som du anvender i stressede situaitoner

Enkel,

Kæmpe effekt

Skal opleves 

Det er så effektivt fordi den rummer de elementer der gør din krop nærværende lynhurtigt. Ikke en masse teori, tanker, ting du skal komme i tanke om først osv- den ligger i din bevidsthed- klar til brug-  lynhurtig

– effektiv og pålidelig !

-Stående, delen der lærer dig en masse om vigtigheden af at grounde, at finde en god, solid jordforbindelse.

Prøv og se hvor meget energi du sparer !

Modulet har to videoer  – den ene om dine fødder og den næste om  resten af kroppen.   Om din holdning og hvor vigtigt det er med holdning og balance. Masser af praktiske øvelser. Masser af bevægelse og kraft 

– Siddende på en stol med en god holdning der forhindrer dig i at falde sammen og åbner din brystkasse.maximalt 

I fællessskabet vil der være mange lives om dette emne- og især om dine skuldre og med stort fokus på  hvordan du forhindrer dem i at falde sammen og runde rundt og forover så du kan fastholde en go dholdning med åbent brystkasse.

I bevægelse.

Modulet rummer viden  og praktiske anvisninger  til hvordan du  kan bevæge dig  hurtigere ud af de grimme virkninger fra stresshormoner,

-at kunne afhjælpe følelsen af ikke at kunne mærke din krop og dig selv. Kropsbevidsthed  er vigtigt for din evne til nærvær – dit åndedræt er et oplagt sted at starte, din krop vil gerne “snakkes med”. Du har via bla vages nerven en dør ind til kroppens parassympatiske nervesystem. og din krop reagerer meget hurtigt på en ændret åndedræts rytme.

-du lærer også at trække vejret med “hele kroppen” altså at lære at åbne op til dit nervesystem og lade kroppen blive en helhedsoplevelse. At åbne brystkassen med bevægelser og strækøvelser.

– Ofte hvis man er i mangel på kropsbevidsthed eller er i en periode i livet med mange udofrdringer, problemer, lever under vilkårene af en pandemi,, osv så kan man nemt komme til at føle sig stivnet i kroppen – KOMBIen løsner op, blidt og livsbekræftende 

-Liggende,.

En vigtig måde at afspænde på er simpelthen at lægge sig ned og slippe taget – det at få taget vægten og spændingen af dine muskler er en god hjælp til at komme dybere ned i afspænding. Desuden er der en del om søvn, søvnproblemer, indsovningsproblemer.   I fællesskabet vil vi komme meget ind på afspænding og især søvn

Hver tanke du tænker – er et vigtigt modul for dine tanker er så uhyre nært forbundet med din krop, dit nervesystem og dit åndedræt !

 Man ved i dag at der at hver tanke du tænker udløser en fysisk reaktion i din krop. DET er en vigtig viden – for det betyder du kan have en stor indflydelse på din egen balance.

KOMBIen og stres !

KOMBIen er IKKE et quickfix ! Stress er en alvorlig, kompleks situaration, der absolut skal tages alvorligt. KOMBIen kan blive en supergodt redskab i værktøjskassen ! Mest måske fordi du via KOMBIen kan lave et snap out of en fastlåst og fastholdt situation

Vagus nerven  – din 10 kranienerve – løber via nakken ned i kroppen og er i kontakt med organer som bla hjerte, lunger, osv Den er direkte forundet med din evne  til eksmepelvis at  komme i balance efter stress – en vigtig evne som du rent faktisk kan arbejde med- via dit åndedræt !

N.L.P.  – den mentale del af KOMBIen

Her får du et super nemt redskab du kan bruge i utrolig mange situationer. N.L.P. er høj resoursetænking

Det kan blive den allermest personlige del af dit kursus.

 

 

Som forklaret før;   Neuro-linguistic programming. Neuro handler om dit nervesystem – altså det du opfatter og  erfarer!

Linguistic – er sprog, altså sproglig udtryk og sammenhæng i det oplevede – og programming betyder programmering; den måde vi anvender vores oplevelser som ligger i vores krop og sprog.

– så igen (ganske kort) kan siges;

Du kan tage en erfaring op til analyse og lægge en plan med bedre udfald eller resultat end du før har erfaret. Dvs din Kombi kan blive et yderst effektfuldt redskab! Hvis du eksempelvis er nervøs før eksamen, hvis du har erfaring med at føle dig underlegen i visse situationer, hvis du har erfaring med at have svært ved at gennemføre anstrengende opgaver – da kan Kombi Teknikken måske også blive DIN hjælper ved at du analyserer den erfaring du har og gerne vil lave om, ændre til en bedre oplevelse i fremtiden ved at planlægge en ny måde at gøre det på. Måske lægge pauser ind, ændre den måde du går til situationen på, eller andet…..

Hvorfor visualisere ? 

Visualisering ved man er utrolig vigtig for at levendegøre tanker, ord, følelser  og hensigter (eksempelvis målsætninger) !

Det er også velkendt at jo mere vi anvender flere hjernecentre af gangen jo mere effekt er der bag ens arbejde. Derfor arbejder vi i Kombien både med bla ord og farver mens du arbejder fysisk med dit åndedræt.

Hvis det er helt nyt for dig skal du bestemt ikke blive afskrækket – i den grundlæggende Kombi er er kun ganske få “billeder” – men Kombien er oplagt til langt mere brug af

at bruge din session på til at få lagt en personlig plan .

Læs om din instruktør. Her er fulgt opfordringen til alle der udvikler metoder, behandlinger til andre- at give dig indblik i problemet og løsningen. På proffessionelt og personligt

Her finder du din personlige arbejdsbog. Den kan du printe ud , gerne i mange udgaver og jeg vil opfordre dig til at bruge dem så flittigt du overhovedet kan. Skriv dato på så kan du meget hurtigt få et indblik i din egen situation og allervigtigst se din e fremskrdit – alle de gode ting der ændrer sig for dig ! Selv de små ting som du måske ikke rigtigt bemærker men samlet set er de alle med til at gøre de store ting synlige ! Dit åndedræt er  delvist et  vanemønster og det kan være svært at føle man ændrer ret meget – men dit åndedræt og din krop vil fortælle dig så snart du ændrer tingene 

Ang Kombien og det at købe onlinekurser generelt !

Kurser  købes og anvendes på eget ansvar for udførelse. 

Oplever du konkret behov eller ændring i din generelle helbredssituation bør du opsøge lægehjælp.

Alle online kurser skal opfattes som inspiration og instruktion udføres under hensyn til manglende fysisk tilstedeværelse af mig som din instruktør. 

Ønsker du at få åndedræts træning m.m. i fysisk klinik kontakt mig på rise@hofho.eu og  hør om muligheder for booking af tid i klinik i Odense fra november 2020. 

KOMBI Teknikken er IKKE et diagnosticeringsværktøj. 

Kursets udvikler/udbyder kan ikke drages til ansvar for forkert udført øvelse.

KOMBIen er ikke farlig på nogen måde men den skal udføres efter instruktion. 

Du er altid hjertelig velkommen til at henvende dig til mig, og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at hjælp dig i gang med at anvende KOMBIen men alt der ligger udenfor KOMBIens regi osv vil jeg altid konsekvent henvise  / opfordre dig til at opsøge rette sted for dette; evt udredning, diagnosticering med henblik på behandling af en given tilstand eller anden kvalifceret fagpersonel.

KOMBI Teknikken er ikke erstatning for anden fysisk træning. 

KOMBIen opfordrer til blide bevægelser mere end fysisk hård træning. 

KOMBIens opfordringer handler om de specifikke øvelser du udfører for at opnå KOMBIens virkning som går i retning af afspændthed, at kunne finde styrke til at korrigere din holdning,  afstressende virkning, at opnå kontakt til dit nervesystem via Vagusnerven, at opnå kropsbevidsthed og meget andet – men erstatter eksempelvis ikke generel fysisk styrketræning.    

KOMBI Teknikken gør brug af N.L.P. som ganske kort forklaret står for; 

“Neuro” handler om dit nervesystem – altså det du opfatter og erfarer. “Linguistic” – er sprog, altså sproglig udtryk og sammenhæng i det oplevede.

“Programming”  betyder programmering; den måde vi anvender vores oplevelser som ligger i vores krop og sprog.

I KOMBIen anvendes dette i sin reneste form, dvs du lærer at tage en erfaring op til analyse og derudfra planlægge mere hensigtsmæssig handling fremadrettet. Det er en super effektiv resourse tænkning !

Du finder den her i KOMBI Teknikken kun anbefalet i sin reneste form, den rene teknik, aldrig koblet sammen med eks hypnose eller andre ting som meditation hvor du anbefales at “tømme hovedet/sindet” 

Dette er en klar bevidst holdning til at vores hjerne er designet til at arbejde – ikke til at tømmes !

Og hjernen arbejder uanset hvor meget du anstrenger dig for at fjerne tankevirksomhed eller i minutter fjerne en aktivitet fra din bevidsthed vil problemet være der så snart du igen “lader tankerne få frit løb” 

Derfor anbefales du altid fra min side at forholde dig til det din hjerne og sind fortæller dig og arbejde derud fra.

KOMBIen har ikke sit ophav eller inspiration fra filosofi, religiøse, følelsesmæssige oplevelser, spiritisme, yoga, mindfullnes eller andre retninger.

Intet menneske kan tage patent på “åndedrættet” men det kan studeres, specifikke funktioner kan sammenfattes og finpudses for at opnå yderligere effekt for positiv udbytte og derved styrke kroppens egne sunde funktioner og derved modvirke negativ virkning af eks stress, smerter, mindske og forebygge skadelige følger af fejlspændinger m.m. Dette  er KOMBIen et eksempel på. 

Alt i KOMBIen kan forklares, og den viden og dokumentation der er udvalgt til dig i kurset er baseret og kan forklares,  via videnskabelig forskning, læren om anatomi og fysiologi, mange års erfaring og finpudsning af de specifikke elementer, m.m. 

Du lærer at anvende din sunde fornuft i din brug af KOMBIen ud fra dine specielle behov, erfaringer og situation. 

Kh Rise

 23 september 2020

Hvad får jeg i kurset ?

Pris for KOMBIens online kursus; 1995 kr.   Der er ikke moms på den her type kursus.

Din investering kan deles i 3 og 6 ratebetalinger. Ingen ekstra gebyr  ved ratebetalingerne. 

Du kan gå direkte i gang med kurset ved at klikke her; https://ezme.io/c/bT/zuMs 

KOMBIen har flyttet plads, den ligger nu i opgraderet og mere strømlinet udgave- i et fuldt ud dansk system hvor både betaling, mails, beskeder, krypteret mail o m.m. er samlet et sted. Det gør alting nemmere !

Du får straks adgang og kan gå i gang med det samme!

I KOMBIen er inkluderet;

-1 session med mig a ca 60 min,  pga corona restriktioner er det lige nu online. Værdi, 399 kr 

– BONUS;   Ved betaling af det fulde beløb på en gang får du extra 3 x sessioner. Værdi 3x 399 kr; 1.197 kr. Altså 4 ialt.

– Desuden er der adgang til et community, et fællesskab for os der anvender KOMBIen, et sted for støtte, tips, de nyeste ting bliver delt derinde, nye måder at bruge teknikken på i forskellige situationer.

– Jeg går live i gruppen, der er spørgetime ca hver uge  eller efter behov. 

– Du kan vælge at få sessioner i klinikken (så snart corona er lidt mere under kontrol) eller online. 

-og en masse bonusser  som lærer dig hvordan du bruger KOMBIen altså dit bevidste brug af åndedrættet i situationer som ved stress og den dårlige indre dialog stress ofte fører med  sig, der er praktiske tips og anvisninger til hvordan du begynder at bruge det i praksis, Og så er der 

– Den personlige del uddybes med N.L.P. delen hvor du kan lære at vende tidligere dårlige eller mindre gode oplevelser til bedre i fremtiden. Hvis du lider af smerter kan du få et indblik i hvordan bla farver kan anvendes i praksis til – måske- at mindske din oplevelse.

– Du får selvfølgelig også personlig engagement fra min side og 

Forskellige åndedrætsteknikker til brug i forskellige situationer. Der er stor forskel på dit åndedræts virkning hvis du skal sove som hvis du skal finde mere energi og styrke. 

– Du kan lære at  træne dine lunger  – bevidst – til større styrke, udholdenhed, modstandskraft, mere smidighed uden at skulle ud af huset, uden behov for specielt  tøj, musik eller dyrt udstyr.

– Der er svargaranti på dine spørgsmål/ henvendelser.

– Mit personlige engagement i din succes med at anvende KOMBIen.

– Jævnlige tips om hvordan man eksempelvis holder skuldrene ude på plads så du forhindrer at falde sammen og rulle skuldrene ind foran dig.  Du kan foreslå de emner du har brug for vi uddyber i gruppen. Det der har generel nytte og værdi for resten af gruppen vil blive taget op i gruppen og alle optagelserne vil ligge og kan ses igen og igen. Hvis det er af personlig karakter foreslår jeg du køber et forløbskort og arbejder med det personligt.  

–  Alle senere opgradering af KOMBI Teknikken får du uden ekstra betaling.

-Der er selvfølgelig sikker mail og notatsystem !  du skal endelig ikke sende personlige oplysninger af nogen art i et åbent mailsystem.

– Se hvad andre brugere har sagt om KOMBIen her; https://www.ifim.online/hvad-siger-folk/

-Bemærk at der på denne type digitale produkter ikke er fortrydelsesret. Jeg er dog ikke interesseret i utilfreds brugere så giver ret til det i visse tilfælde, dog må du ikke bare gennemse hele materialet og beslutte dig for at “det ikke lige er din kop the”

– Hvis du har spørgsmål eller kommentarer så skriv endelig til mig på rise@hofho.eu og jeg vender tilbage meget hurtigt, typisk går der max et par timer.

Kom med i KOMBIens gratis facebook gruppe!  

klik på billedet herunder;

Hvad siger folk om KOMBIen?