privatlivspolitik

Perivatlivspolitik gælder for denne website;  

House Of Houen https://hofho.eu  er ejet af:

Rise Houen

Baggersgade 4b st

5800 Nyborg

CVR dk35101985

og https://houseofhouen.thinkific.com/

som er min kursusplatform.

 

Dine personoplysninger er altid behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dette vil løbende blive opdateret.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt, eller ikke længere relevant.

 

Hvad er persondata?

Persondata er enhver form for oplysning om en person, som alene eller sammen med andre oplysninger kan være med til at identificere, hvem personen er. Det kan f.eks. være fornavn, efternavn, alder, telefonnummer og e-mailadresse.             

Når du opretter en profil med dine data, abonnerer på nyhedsbrevet giver du mig dit udtrykkelige samtykke til, at jeg registrerer de persondata, som du oplyser.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.

Databehandlingen foregår således: 

Formål:

 • At kunne yde service, produkter og tjenester fra House Of Houen.

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter, services og tjenester, som du har købt, meldt dig til og/eller tegnet abonnement på.

 • Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du aktivt har tilmeldt dig.
 • Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.
 • Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook. 

Kategorier af personoplysninger:

 • Jeg behandler flg. kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder:

Jeg har fået dine oplysninger:

 • Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder online.
 • Direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
 •  
 • Min databehandlere er PensoPay,EasyMe

Behandlingsgrundlag:

Jeg anvender disse oplysninger om dig så jeg kan;

 • Markedsføre mine produkter
 • Opfylde min del af en kontrakt, som du er part i.
 • Opfylde retligs forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere:

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med følgende databehandlere, hvilket er min  garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

Easyme til håndtering af mailadresser, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

PensoPay til betaling.

Opbevaring:

Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring og nyhedsopdatering ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks fordi du har adgang til et online produkt du har købt.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med.

Dette kan ske ved henvendelse til:

Rise Houen,

Bagersgade 4b st

5800 Nyborg

Mobil; +45 31 20 85 81

houen@hofho.eu

cvr dk35101985

Du kan altid få rettet i dine oplysninger hvis der er fejl eller de ændres, så jeg har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format.

Har du ønsker om ændring, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse  i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i bunden af  den enkelte nyhedsmail.

 

Klage;

Hvis du ønsker at klage over Rise Houens/ House Of Houens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Nyborg 12 juli 2020

som